XİDMƏTLƏR

 • Korporativ hüquq

Hüquqi şəxslərin, sahibkarların, ictimai təşkilatların, fondların, xarici şirkətlərin nümayəndəliklərinin qeydiyyatı, xarici təsisçiləri (kapitalı) olan şirkətlərin qeydiyyatı daxildir; hüquqi şəxslərin ləğvi, filialların, şirkətlərin ümumi və sürətləndirilmiş qaydada bağlanması (ləğv edilməsi), mülkiyyətçiliyin dəyişdirilməsi ilə bağlı təsis səhərləri ilə korporativ hüquqların yenidən qeydiyyata alınması yolu ilə şirkətlərin ləğvi üzrə xidmətlər; hüquqi şəxsin yenidən qeydiyyatı, fəaliyyətinin dəyişdirilməsi, qanuni nümayəndəsinin (direktor, baş direktor və s.) və şirkətlərin hüquqi ünvanının dəyişdirilməsi, şirkətlərin başqa əraziyə köçürülməsi, təsisçilərin dəyişdirilməsi, sənədlərin qanuni saxlanması, təsərrüfat, korporativ, gömrük, inzibati və vergi mübahisələri.

Həmçinin biz müxtəlif ölkələrdən olan müştərilər üçün biznesin hüquqi dəstəyi, firmalar üçün konsaltinq xidmətləri, biznesin aparılması prosesində hüquqşünaslar tərəfindən abunə əsasında şirkətlərin hüquqi xidmətlərinin göstərilməsi, borcların yığılması xidmətləri, müəssisələrdən debitor borclarının yığılması, problemin həlli xidmətləri göstəririk. Borclar, debitorların və onların aktivlərinin izlənməsi. Əqli mülkiyyət xidmətləri, əqli mülkiyyət obyektlərinin mühafizəsi, lisenziya müqavilələrinin dəstəklənməsi, əmtəə nişanlarının və markaların qeydiyyatı.

 • Müqavilə hüququ

Müqavilə hüququ sahəsində məsləhətlərin verilməsi; Konkret müqavilənin icrasının xüsusiyyətlərinin izahı; Müqavilələrin, müqavilələrin və digər əqdlərin hazırlanmasında köməklik; Müqavilələrin hüquqi ekspertizası; Beynəlxalq əməliyyatların bağlanmasında dəstək; Müqavilə danışıqları, müqavilə hazırlanması.

 • Vergi hüququ

Vergi planlaşdırılması: sxemlərin işlənməsi, optimallaşdırma, vergi risklərinin idarə edilməsi, artıq ödənişlərin müəyyən edilməsi; Vergi yoxlamalarına hazırlıq və onların dəstəklənməsi Vergi mübahisələri: yuxarı vergi orqanında məhkəməyə qədər həll və məhkəmə çəkişmələri.

 • Tikinti hüququ

Lisenziyaların alınması, tikinti icazələri, FIDIC, NEC3 və digər standart müqavilə formalarını istifadə etməklə. Biz həmçinin aşağıdakı hallarda hüquqi xidmətlər göstəririk: podratçı müqavilədə nəzərdə tutulmuş müddətdə işi başa çatdırmadıqda; Sifarişçi tikinti işlərini qəbul etməkdən imtina etdikdə və qəbul aktına imza atmadıqda; Podratçı işi düzgün yerinə yetirmədikdə; Sifarişçi görülən işin haqqını ödəməkdən imtina edir; Müqavilədə nəzərdə tutulmayan əsassız səbəbdən sifarişçi tərəfindən tikinti işlərinin dayandırılması.

 • Əmək hüququ

İR uçotunun auditi, onun qanunvericiliyə uyğunlaşdırılmasına köməklik; restrukturizasiya və kadrların ixtisarı sxemlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi, xərclərə nəzarət; Xarici işçi qüvvəsindən istifadə üzrə məsləhətlərin verilməsi; Əmək mübahisələrində təmsilçilik.


Komandamız həmçinin aşağıdakı sahələrdə hüquqi xidmətlər göstərir:

 • İnzibati hüquq
 • Bank və Maliyyə, Sığorta
 • Neft-Qaz sektoru
 • İT və Kommunikasiya
 • Miqrasiya hüququ
 • Əqli mülkiyyət hüququ
 • Daşınmaz əmlak
 • Mübahisələrin alternativ həlli
 • Məhkəmə çəkişməsi
 • Fərdi müştərilər

Şirkətimizin əsas iş sxemi abunə əsasında hüquqi xidmətlərdir:

Abunə əsasında hüquqi xidmətlər

Abunə hüquqi xidmətləri təşkilatınızın fəaliyyəti zamanı yaranan hüquqi məsələlərin həlli üçün müntəzəm olaraq hüquqi xidmətlərin göstərilməsidir. Bu, əhəmiyyətli endirimlə, sabit və əvvəlcədən razılaşdırılmış qiymətə biznes üçün ixtisaslı hüquqi dəstək almaq imkanıdır.

Abunə hüquqi xidmət müqaviləsi əsasında işləmək biznesiniz üçün hərtərəfli dəstəyi nəzərdə tutur. Eyni zamanda, hüquq departamentinin funksiyalarının yalnız bir hissəsini bizə ötürmək mümkündür. Bu, mühasibat uçotu və auditorların işinə bənzər birgə iş və ya hüquqşünasların müəyyən sahələrdə və layihələrdə müstəqil işi ola bilər.

Abunə hüquqi xidmətlərinə təşkilatınızın fəaliyyəti zamanı ehtiyac yarana bilən bütün hüquq sahələri üzrə xidmətlər daxildir.

Abunə çərçivəsində hüquqi xidmətlər həm öz hüquq şöbəsi olan iri şirkətlərə, həm də tam ştatlı hüquqşünas və ya hüquq şöbəsi olmayan kiçik özəl şirkətlərə təqdim oluna bilər. Siz sadəcə bizə xidmətlər üçün sorğu göndərin.

Abunə hüquqi xidmətlərin üstünlükləri:

1. Biznes üçün hüquqi dəstək xərclərinin azaldılması. Siz 1 tam ştatlı hüquqşünasın maaşı ilə müqayisə edilə bilən qiymətə tam hüquqlu distant hüquq şöbəsi əldə edirsiniz. Hüquqi xidmətlərin autsorsinqinin şirkətinizin büdcəsinin 50%-ni hüquqi xidmətlərə qənaət etməyə imkan verdiyinə əmin olmaq üçün sınaq müddətinə – 3 ay müddətinə müqavilə bağlamaq kifayətdir.

2. Vergi ödənişlərinin azaldılması. Abunə hüquqi xidmətlərin xərcləri məhsulların (işlərin, xidmətlərin) dəyərinə daxil edilir, bu da vergi ödənişlərinin məbləğini azaltmağa imkan verir.

3. Sənəd dövriyyəsinin azaldılması. İşçiləri işə qeydiyyata almağa, vergiləri və DSMF xərcləri tutmağa və ödəməyə, onları işlə təmin etməyə və Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş təminatlara ehtiyac yoxdur.

4. Artan səmərəlilik. Abunə hüquqi xidmətlər üçün müqavilə bağlamaqla siz qəbul etdiyiniz qərarların səmərəliliyini və keyfiyyətini artırmış olursunuz. Hüquq firmasının hüquqşünaslarının peşəkarlıq keyfiyyətləri həmişə bir, hətta daha çox təcrübəli daxili hüquqşünasın kvalifikasiyalarını üstələyir.

5. Büdcənizin proqnozlaşdırılması. Abunə hüquqi xidmət müqaviləsi əsasında işləmək, şirkətin hüquqi dəstəyi üçün xərclərin miqdarını əvvəlcədən proqnozlaşdırmağa imkan verir. Təşkilatınızın tələb edə biləcəyi hüquqi xidmətlərin əksəriyyəti artıq tariflərimizə daxildir.

6. Biznes risklərinin azaldılması. Abunə xidməti sizə hüquq xidmətlərindən daha fəal istifadə etməyə imkan verir ki, bu da biznesinizin risklərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

azAzərbaycan dili