Korporativ Hüquq

Corporate law services registration of legal entities, entrepreneurs, public organizations, foundations, represe …

Müqavilə Hüququ

Contract services include consulting on contract law issues; Explanation of the specifics of the execution of a …

Tikinti Hüququ

Construction law services include obtaining licenses, building permits, preparation of FIDIC, NEC3 and …

Vergi Hüququ

Tax law services include tax planning: development of schemes, optimization, tax risk management …

Miqrasiya Hüququ

Our relocation services include comprehensive legal support regarding business relocation and …

Əmək Hüququ

Labor law services include audit of HR records, help in equating it with legislation; Development and …

Komandamız həmçinin aşağıdakı sahələrdə hüquqi xidmətlər göstərir:
İnzibati hüquq
Əqli mülkiyyət hüququ
Bank və Maliyyə, Sığorta
Daşınmaz əmlak
Neft-Qaz sektoru
Məhkəmə çəkişməsi
İT və Kommunikasiya
Fərdi müştərilər

Şirkətimizin əsas iş sxemi abunə əsasında hüquqi xidmətlərdir:


Subscription legal services are the provision of legal services on a regular basis to resolve legal issues arising in the course of your organization’s activities. This is an opportunity to receive qualified legal support for a business, at a significant discount, at a fixed and pre-agreed cost.

Working under a subscription legal service agreement implies comprehensive support for your business. At the same time, it is possible to transfer our lawyers only part of the functions of the legal department. This can be joint work, similar to the work of accounting and auditors, or independent work of lawyers in certain areas and projects.

Abunə hüquqi xidmətlərinə təşkilatınızın fəaliyyəti zamanı ehtiyac yarana bilən bütün hüquq sahələri üzrə xidmətlər daxildir.

Legal services within the framework of subscription can be provided both to large companies that have their own legal department, and to small private companies that do not have a full-time lawyer or legal department. You just send us a request for services.

Abunə hüquqi xidmətlərin üstünlükləri:


1. Reducing the cost of legal support for the business. You get a full-fledged remote legal department at a cost comparable to the salary of 1 full-time lawyer. It is enough to conclude an agreement for a test period – 3 months to make sure that outsourcing of legal services allows you to save 50% of your company’s budget for legal services.

2. Vergi ödənişlərinin azaldılması. Abunə hüquqi xidmətlərin xərcləri məhsulların (işlərin, xidmətlərin) dəyərinə daxil edilir, bu da vergi ödənişlərinin məbləğini azaltmağa imkan verir.

3. Sənəd dövriyyəsinin azaldılması. İşçiləri işə qeydiyyata almağa, vergiləri və DSMF xərcləri tutmağa və ödəməyə, onları işlə təmin etməyə və Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş təminatlara ehtiyac yoxdur.

4. Increased efficiency. By concluding an agreement for subscription legal services, you increase the efficiency and quality of the decisions you make. The collaborative qualifications of the lawyers of a law firm always exceed the qualifications of one, even a very experienced in-house lawyer.

5.  Predictability of your budget. Working under a subscription legal service agreement allows you to predict in advance the amount of costs for legal support of the company. Most of the legal services your organization may require are already included in our rates.

6. Biznes risklərinin azaldılması. Abunə xidməti sizə hüquq xidmətlərindən daha fəal istifadə etməyə imkan verir ki, bu da biznesinizin risklərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.


azAzərbaycan dili