Lisenziyaların alınması, tikinti icazələri, FIDIC, NEC3 və digər standart müqavilə formalarını istifadə etməklə. Biz həmçinin aşağıdakı hallarda hüquqi xidmətlər göstəririk: podratçı müqavilədə nəzərdə tutulmuş müddətdə işi başa çatdırmadıqda; Sifarişçi tikinti işlərini qəbul etməkdən imtina etdikdə və qəbul aktına imza atmadıqda; Podratçı işi düzgün yerinə yetirmədikdə; Sifarişçi görülən işin haqqını ödəməkdən imtina edir; Müqavilədə nəzərdə tutulmayan əsassız səbəbdən sifarişçi tərəfindən tikinti işlərinin dayandırılması.

azAzərbaycan dili