Müqavilə hüququ sahəsində məsləhətlərin verilməsi; Konkret müqavilənin icrasının xüsusiyyətlərinin izahı; Müqavilələrin, razılaşmaların və digər əqdlərin hazırlanmasında köməklik; Müqavilələrin hüquqi ekspertizası; Beynəlxalq əməliyyatların bağlanmasında dəstək; Müqavilə danışıqları, müqavilə hazırlanması.

azAzərbaycan dili