Hüquqi şəxslərin, sahibkarların, ictimai təşkilatların, fondların, xarici şirkətlərin nümayəndəliklərinin qeydiyyatı, xarici təsisçiləri (kapitalı) olan şirkətlərin qeydiyyatı daxildir; hüquqi şəxslərin ləğvi, filialların, şirkətlərin ümumi və sürətləndirilmiş qaydada bağlanması (ləğv edilməsi), mülkiyyətçiliyin dəyişdirilməsi ilə bağlı təsis səhərləri ilə korporativ hüquqların yenidən qeydiyyata alınması yolu ilə şirkətlərin ləğvi üzrə xidmətlər; hüquqi şəxsin yenidən qeydiyyatı, fəaliyyətinin dəyişdirilməsi, qanuni nümayəndəsinin (direktor, baş direktor və s.) və şirkətlərin hüquqi ünvanının dəyişdirilməsi, şirkətlərin başqa əraziyə köçürülməsi, təsisçilərin dəyişdirilməsi, sənədlərin qanuni saxlanması, təsərrüfat, korporativ, gömrük, inzibati və vergi mübahisələri.

Həmçinin biz müxtəlif ölkələrdən olan müştərilər üçün biznesin hüquqi dəstəyi, firmalar üçün konsaltinq xidmətləri, biznesin aparılması prosesində hüquqşünaslar tərəfindən abunə əsasında şirkətlərin hüquqi xidmətlərinin göstərilməsi, borcların yığılması xidmətləri, müəssisələrdən debitor borclarının yığılması, problemin həlli xidmətləri göstəririk. Borclar, debitorların və onların aktivlərinin izlənməsi. Əqli mülkiyyət xidmətləri, əqli mülkiyyət obyektlərinin mühafizəsi, lisenziya müqavilələrinin dəstəklənməsi, əmtəə nişanlarının və markaların qeydiyyatı.

azAzərbaycan dili