İR uçotunun auditi, onun qanunvericiliyə uyğunlaşdırılmasına köməklik; restrukturizasiya və kadrların ixtisarı sxemlərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi, xərclərə nəzarət; Xarici işçi qüvvəsindən istifadə üzrə məsləhətlərin verilməsi; Əmək mübahisələrində təmsilçilik.

azAzərbaycan dili