Müqavilə hüququ

Müqavilə hüququ nədir?

Müqavilə hüququ, hüququn müqavilələrdə yaranan hüquqi münasibətləri və bu münasibətlərin təsdiq edilməsi, təhrif edilməsi, ləğv edilməsi və ya yerinə yetirilməsi ilə bağlı qaydalarını tədqiq edən və təyin edən bir sahədir. Əsasən, bu sahə müqavilələrin yaranması, icrası və qaydalarına əsasən pozulmasını araşdırır.

Müqavilə hüququ mülki hüququn iki və ya daha çox tərəf arasında bağlanmış müqavilələri tənzimləyən bir sahəsidir. Müqavilə adlanan bu müqavilələr qanuni olaraq tətbiq edilir və hər bir iştirakçı tərəfin hüquq və öhdəliklərini əks etdirir. Müqavilə hüququ tərəflərdən birinin öhdəliklərini yerinə yetirməməsi halında hüquqi müdafiə vasitələrinin olduğunu bilərək, tərəflərin əminliklə müqavilə bağlaması üçün çərçivə təmin edir.

Müqavilə hüququ, müqavilələrin əsas prinsiplərini, tərəflərin öhdəliklərini, müddəaları, cərimə və mükafat tədbirlərini, müqavilələrin ləğv edilməsinə və təxirə salınmasına dair qaydaları, qanunvericiliyi, hökumətləri və qərarları daxil edir. Bu sahədə çalışan hüquqşünaslar müqavilələrinin ciddi və qanuni məzmununu qiymətləndirmək, təyin etmək və təhlil etmək üçün fərdi təcrübə və müvafiq hüquqi əsasları tələb edir.

Müqavilə hüququ, iqtisadiyyatın fəaliyyətinin əsasını təşkil edən müqavilələr və onların tərəfləri arasında hüquqi münasibətlərin qurulması və idarə edilməsi məsələlərini öyrənir və tədqiq edir. Bu sahədə əsas məqsəd, qanunvericiliyi və hüquqi normaları tətbiq etmək və bu normaların praktikada necə əmələ gəldiyini qiymətləndirməkdir.

Müqavilə hüququnun əsas elementlərinə aşağıdakılar daxildir:

Təklif və qəbul: Müqavilə bir tərəfin təklif verməsi və digər tərəfin bu təklifi qəbul etməsi ilə başlayır. Bu, onlar arasında qanuni qüvvəyə malik müqavilə yaradır.

Nəzərə almaq: Hər bir tərəf müqavilə əsasında aldıqları müqabilində dəyərli bir şey təmin etməlidir. Bu mülahizə kimi tanınır və etibarlı müqavilənin əsas elementidir.

Hüquqi qabiliyyət: Müqavilənin etibarlı olması üçün bütün iştirakçı tərəflər müqavilə bağlamaq hüquq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Bu adətən o deməkdir ki, onlar qanuni yaşda və sağlam düşüncədə olmalıdırlar.

Hüquqi məqsəd: Müqavilənin məqsədi qanuni olmalıdır. Qeyri-qanuni məqsədləri olan və ya qeyri-qanuni fəaliyyətlə bağlı müqavilələr icra edilə bilməz.

Qarşılıqlı razılıq: Bütün tərəflər müqaviləni könüllü şəkildə və onun şərtlərini aydın başa düşməklə bağlamalıdırlar. Əgər razılıq fırıldaqçılıq, təzyiq və ya təhrif yolu ilə alınarsa, müqavilə qüvvədən düşə bilər.

Ətraflı izahlar: Bütün şərtlər, şərtlərin mənası və tərəflərin hüquq və öhdəlikləri müqavilədə aydın şəkildə izah edilməlidir.

Əhəmiyyətli şərtlər: Əhəmiyyətli məsələlər və şərtlər müqavilədə aydın şəkildə qeyd olunmalıdır, əks halda qarşılaşacaq problemlərin qarşısını almaq çətindir.

İcra: Müqavilə bağlandıqdan sonra hər bir tərəf müqavilədə qeyd olunduğu kimi öz vəzifələrini yerinə yetirməyə borcludur. Tərəflərdən biri yerinə yetirmədikdə, digər tərəf məhkəmə sistemi vasitəsilə zərərin ödənilməsi və ya xüsusi icraat kimi hüquqi müdafiə vasitələri axtara bilər.

Müqavilələr, hüquqi xidmətlərdə ən vacib amillərdən biridir və effektiv şəkildə hazırlanmalı və idarə olunmalıdır. Hər iki tərəf də müqavilənin bütün şərtlərinə diqqət etməlidir və əgər lazımi, mütəxəssislərin məsləhətlərinə müraciət etməlidir. Bu, qarşılıqlı razılığın və müəyyənliyin əmin olunmasında əsas rol oynayır.

Müqavilə hüququ malların alqı-satqısı müqavilələri, əmək müqavilələri, icarə və xidmət müqavilələri də daxil olmaqla geniş çeşidli müqavilələri əhatə edir. O, tərəflərin hüquq və mənafelərini qoruyarkən danışıqlar aparmaq, müqavilələr yaratmaq və icra etmək üçün bir çərçivə təmin edir.

Peşəkar komandamız

Peşəkar komandamızla hüquqi problemlərinizin effektiv və şəffaf həllini təmin edirik

Bizimlə əlaqə

Satış üçün

Bizi izlə

Sürətli keçidlər
Əlaqə

Satış üçün